Wymagana jest aktualizacja Flash Player'a

Cennik

Jak kształtuje się honorarium za usługi on-line? 

Honorarium rozliczane jest przy uwzględnieniu faktycznie poświęconego czasu i w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę godzinową. Każdorazowo w sposób szczególny analizujemy zadane pytanie i na tej podstawie ustalamy ryczałtową kwotę honorarium.


Niemniej jednak honorarium za świadczone usługi za pomocą niniejszej platformy ustalane jest indywidualnie, gdyż przekazywane nam pytania wymagają bardzo zindywidualizowanego podejścia do tematu.

 

 


Sprawdź stan zgłoszenia:

Kod zlecenia:

e-mail: