Podatki Online

PKD – Jak prawidłowo określić rodzaj działalności

5,90 

Artykuł prezentuje czym jest klasyfikacja PKD, jak jest zbudowana, a także jakie są zasady prawidłowego ustalania rodzaju prowadzonej działalności.

Temat klasyfikacji i kodów PKD stał się ostatnio bardzo popularny za sprawą tarcz finansowych kierowanych do przedsiębiorców w trakcie pandemii. W artykule autor przedstawił zasady prawidłowego ustalania rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z klasyfikacją PKD. Czytelnik dowie się dlaczego PKD jest ważne i jaką pełni rolę. Czym jest działalność przeważająca, a czym działalność drugorzędna oraz pomocnicza.

Ponadto artykuł opisuje metodę góra-dół oraz jak należy ją stosować przy określaniu odpowiedniego kodu PKD opisującego rodzaj prowadzonej przez firmę działalności. Autor przedstawił metodę na szczegółowym przykładzie, który pokazuje jak ją w praktyce zastosować.

Dodatkowo autor przedstawił zasady określania odpowiedniego kodu PKD w najbardziej powszechnej sekcji handlu hurtowym i detalicznym. Wyjaśnione zostało kiedy mówimy o sprzedaży wyspecjalizowanej a kiedy o sprzedaży niewyspecjalizowanej.

Artykuł zainteresuje osoby, przedsiębiorców, którzy stoją przed koniecznością określenia odpowiednich kodów PKD opisujących ich działalności. Z przedstawionej wiedzy skorzystają osoby chcące zaktualizować rodzaje prowadzonej działalności.