Podatki Online

Split payment czy muszę z niego korzystać? Jakie są korzyści, a jakie sankcje?

6,50 

Tekst przybliża zagadnienie split payment inaczej mechanizm podzielonej płatności. Wskazuje na czym polega split payment, kogo dotyczą oraz jakie są sankcje za jego niestosowanie.

Zagadnienie split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczy przedsiębiorców. Autor omawia sam mechanizm, opisuje kiedy przedsiębiorcy muszą go stosować, a także jakie są korzyści a jakie sankcje.

Z treści tekstu czytelnik dowie się w jakich branżach należy stosować MPP, jak również jakie oznaczenia muszą znaleźć się na dokumentach sprzedaży. Autor zwraca uwagę na niedostrzegane przez podatników korzyści wynikające ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Z tekstu czytelnik dowie się również jakie są konsekwencje niestosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Tekst skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z kontrahentami w branżach objętych split payment. Zawarte w tekście informacje zainteresują również osoby interesujące się tematyką VAT i mechanizmem podzielonej płatności.