Podatki Online

Ubezpieczenie grupowe skutki podatkowe

5,00 

Materiał przedstawia zasady opodatkowania i naliczenia składek ZUS od ubezpieczeń grupowych zarówno nieodpłatnych jak i częściowo płatnych.

Ubezpieczenie grupowe to popularny bonus dla pracowników. Autorki opisują możliwości finansowania ubezpieczenia grupowego jakie pracodawcy stosują. Czytelnik dowiaduje się jakie są konsekwencje zarówno podatkowe jak i względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Artykuł wskazuje również na skutki podatkowe dla zleceniobiorców w przypadku opłacania przez zleceniodawcę polisy ubezpieczeniowej.

Czytelnik dowie się również jak po stronie pracodawcy wygląda kwestia kosztów uzyskania przychodów. Jakie warunki muszą być spełnione aby wydatek na finansowanie polisy stanowił koszt.

Porada zainteresuje pracodawców finansujących ubezpieczenia grupowe swoim pracownikom. Również pracownicy dowiedzą się jakie skutki podatkowe po ich stronie wywoła korzystanie z ubezpieczenia grupowego.

Porada jest zgodna z przepisami Polskiego Ładu.